Obchodní podmínky

Obsah svatebních webovek

Objednatel může kdykoli požádat o celkem 3 bezplatné úpravy textů na webu (například za účelem doplnění aktuálních informací). Každá další úprava je zpoplatněna částkou 299 Kč. Požadované změny zhotovitel provede do 3 pracovních dnů.

Vzhled svatebních webovek

Zhotovitel webovky navrhuje na základě objednatelem vyplněného dotazníku, kde objednatel přesně specifikuje, v jakém stylu, barvách apod. by webovky být. Zhotovitel se vždy snaží nacítit na styl a požadavky objednatele a navrhnout vzhled co nejlépe a co nejvíce se přiblížit jeho požadavkům.

Zhotovitel nemůže zaručit, že navrhne úplně totožný design jako má objednatel na svém, již vytvořeném, svatebním oznámení.

Změna vzhledu svatebních webovek není v ceně.

V případě, že by objednatel trval na změně vzhledu původního návrhu navrženého zhotovitelem, bude mu za úpravy účtována základní grafická sazba 600 Kč/hod.

Objednatel si nemůže vybrat jiné rozložení prvků na webu, než které zvolí zhotovitel. Pokud chce objednatel nějakou takovouto změnu provést, je tato změna účtována jako tvorba sekce na míru.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla zahrnuje zprovoznění webové stránky, tvorbu grafického designu na míru, drobné korektury textu, zajišťování bezproblémového provozu.

Zhotovitel předá objednateli hotové webové stránky do 7 pracovních dní od potvrzení objednávky. Objednávku zhotovitel potvrzuje objednateli prostřednictvím emailu uvedeného v objednávkovém dotazníku.

Objednatel je povinen uhradit plnou cenu díla zhotoviteli před zahájením realizace díla.

Životnost svatebních webovek

Webové stránky budou fungovat po dobu 2 let na doméně ve tvaru https://www.svatebniwebovky.cz/vase-jmena/. Objednatel může požádat zhotovitele o skrytí webových stránek dříve než po 2 letech.

Aktualizace webovek po svatebě

V ceně balíčku Premium má objednatel zahrnutou také aktualizaci webovek po svatbě, která bude obsahovat přidání odkazů na fotogalerii, zveřejnění svatebního videa, svatební statistiky a poděkování hostům.

V případě, že má objednatel o tuto aktualizaci zájem, je povinen dodat zhotoviteli požadované podklady potřebné pro aktualizaci webových stránek po svatbě (odkazy a informace), a to zasláním na email chci@svatebniwebovky.cz nebo přes Uschovna.cz.